Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta hakee toiminnanjohtajaa

Kärsämäki on kokoaan suurempi kulttuuripitäjä keskellä Suomea Nelostien varressa. Kattilakosken kulttuuriosuuskunta toimii Kärsämäen kunnan kulttuurintuottajana sekä kulttuuri- ja matkailualan kehittäjänä sekä osaamiskeskuksena, ja on alueen vireän ja kansainvälisen kulttuurielämän mahdollistaja.

Lisäksi osuuskunta ylläpitää kansainvälistä AIR Frosterus -taiteilijaresidenssiä. Osuuskunta myös hallinnoi kulttuurimatkailuhankkeita, koordinoi eurooppalaisen vapaaehtoistyön hankkeita sekä tuottaa kulttuuritapahtumia.

Osuuskunta koostuu kolmesta kulttuuriyhdistyksestä, jotka ovat taideyhdistys Elsuupa, Paanukirkon kannatusyhdistys ja Musiikkia Paanukirkossa. Yhdistykset järjestävät tapahtumia, kuten ARS Kärsämäki -näyttelyä sekä Musiikkia Paanukirkossa -musiikkijuhlaa.

Toiminnanjohtaja suunnittelee ja toteuttaa kunnan kulttuuripalveluja yhteistyössä kunnan kanssa. Hän vastaa taiteilijaresidenssin toiminnasta ja avustaa osuuskunnan jäsenyhdistyksiä tapahtumatuotannossa. Tehtävään kuuluu hallinnollista työtä, viestintää ja esimiestehtäviä. Tehtävään kuuluu myös uuden kulttuurimatkailuhankkeen vetovastuu sekä osuuskunnan rahoituspohjan kehittäminen.

Toiminnanjohtajalta odotetaan näyttöjä onnistuneista kulttuurituotannoista ja projektinhallinnasta. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta palvelutuotannosta. Toivomme kiinnostusta taiteen eri aloja sekä kulttuurista hyvinvointityötä kohtaan. Tehtävässä vaaditaan hyviä hallinnollisia taitoja sekä taide- ja kulttuurialan rahoitusmekanismien tuntemusta. Edellytämme hyviä viestintätaitoja, yrittäjämäistä otetta ja joustavuutta sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä onnistuminen vaatii kokemusta viestinnästä ja markkinoinnista.

Oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä avuksi, mutta ei edellytys. Työ alkaa 1.9.2021. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus on 2900 euroa/kk.

👉Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi 1.8.2021 mennessä osoitteeseen director@kattilakoski.org. Nykyinen toiminnanjohtaja Susanna Salokannel vastaa tiedusteluihin tehtävästä 5.7. ja 6.7. klo 9-15. p. 040 147 6107.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10826591