Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Kulttuuri Startti – Luovien kokeilujen kautta osallistujaksi 2018-2019

Yhteistyökumppani: Ylivieskan seutukuntayhdistys

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuristartti koostuu luovista kulttuurikokeiluista Ylivieskan ja Kärsämäen kuntien alueella. Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn tiedon pohjalta laaditaan osallistamissuunnitelma alueen kulttuuripalveluiden käyttöön.

Hankkeen puitteissa on toteutettu ammattitaiteilijoiden vetämiä työpajoja, tutustumisia erilaisiin kulttuuritapahtumiin sekä uusien toimintamuotojen ideointia yhteisöllisesti.

Kulttuurikokeilut ja niiden pohjalta luotava suunnitelma vastaavat alueen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen puhutella aiempaa laajempaa yleisöä, ja kuntien tarpeeseen tukea kulttuuritoimijoita hyvinvointityössä. Uudet toimintamallit leviävät alueellisesti mukana olevissa kunnissa, valtakunnallisesti mukana olevien tahojen maan laajuisen toiminnan avulla ja kansainvälisesti mukana olevien toimijoiden aktiivisen kansainvälisen toiminnan avulla.

Kulttuurin Kuntokuuri -kehittämishanke 2017-2018

Rahoitus: Keskipiste Leader

 

Kulttuurin Kuntokuuri hankkeessa aktivoidaan kuntalaisia mukaan kulttuuritoimintaan ja kehitetään alueen kulttuuritapahtumia ammattimaisemmiksi. Kulttuuritapahtumista luodaan yhtenäinen kulttuurifestivaaliviikko, jonka markkinoimiseksi tuotetaan yhteinen vuosikello. Samalla edistetään paikallisdemokratiaa, kun asukkaat pääsevät mukaan tapahtumien ja kulttuuritoiminnan suunnitteluun.  Hankkeessa kehitetään Suomelan leirintäalueen toimintaa ja vahvistetaan Paanukirkon kulttuurimatkailullista profiilia.