Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Hankkeet ja tukijat

MENEILLÄÄN:
Paanutonttu-hankkeen esiselvitys 2020

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta sai Keskipiste-Leaderilta hankerahoituksen Paanutonttu-esiselvityshankkeelle. Esisevityshankkeen tavoitteena on selvittää Kärsämäellä asuvien ihmisten ja paikallisten yhteisöjen sekä yritysten osallistumishalukkuus mahdollisesti monivuotiseen Paanutonttu-hankkeeseen.

Esiselvityshanke päättyy 31.12.2020

AIR Frosterus -verkkoresidenssitoiminnan kehittäminen 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kattilakosken kulttuuriosuuskunnalle valtionavustuksen AIR Frosterus -verkkoresidenssin kehittämiseen digitaaliseen ympäristöön sopivaksi. Hankkeessa lisätään osaamista ja ymmärrystä verkossa tapahtuvaa residenssitoimintaa varten.

Etsimme hankkeen aikana verkkoalustan, jolla taiteilija voi sekä esitellä taidettaan, kertoa omasta toiminnastaan että saada maailmanlaajuista näkyvyyttä ja yhteisömme tuen omaan taiteelliseen toimintaansa.

Hankkeen myötä voimme periä kohtuullisen verkkoresidenssimaksun kuratoiduilta taiteilijoilta ja sen turvin ylläpitää verkkoalustaa, johon voidaan liittää striimiä, korkealaatuisia kuvia, musiikkia, videoita, jne kunkin taiteilijan tarpeen mukaan.

Hankkeeseen etsitään yhteistyöhön verkkoteknologiaa tarjoava yritys, jonka kanssa voidaan muokata taiteilijoidemme tarpeisiin sopiva ja helposti ylläpidettävä julkaisualusta.

Euroopan Solidaarisuusjoukot

Storytelling is in the core of every human beings existence, and we wish to share local and multicultural stories to create a more inclusive Europe and promote solidarity.

We want to increase multicultural understanding through storytelling and create communities where human values are respected. We want to give our participants valueble experiences with art and culture and tools that benefit them in their lives.

At the same time we work to strengthen European cultural heritage.

The programme offers a range of communal activities especially in the field of art and culture. These activities will support and inspire the participants and include the residents of Kärsämäki.

Read more about European Solidaritycorps from here


PÄÄTTYNEITÄ HANKKEITA:

Kulttuuri Startti – Luovien kokeilujen kautta osallistujaksi 2018-2020
Yhteistyökumppani: Ylivieskan seutukuntayhdistys

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuristartti koostuu luovista kulttuurikokeiluista Ylivieskan ja Kärsämäen kuntien alueella. Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn tiedon pohjalta laaditaan osallistamissuunnitelma alueen kulttuuripalveluiden käyttöön.

Hankkeen puitteissa on toteutettu ammattitaiteilijoiden vetämiä työpajoja, tutustumisia erilaisiin kulttuuritapahtumiin sekä uusien toimintamuotojen ideointia yhteisöllisesti.

Kulttuurikokeilut ja niiden pohjalta luotava suunnitelma vastaavat alueen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen puhutella aiempaa laajempaa yleisöä, ja kuntien tarpeeseen tukea kulttuuritoimijoita hyvinvointityössä. Uudet toimintamallit leviävät alueellisesti mukana olevissa kunnissa, valtakunnallisesti mukana olevien tahojen maan laajuisen toiminnan avulla ja kansainvälisesti mukana olevien toimijoiden aktiivisen kansainvälisen toiminnan avulla.

Kulttuurin Kuntokuuri -kehittämishanke 2017-2018

Rahoitus: Keskipiste Leader

Kulttuurin Kuntokuuri hankkeessa aktivoitiin kuntalaisia mukaan kulttuuritoimintaan ja kehitetään alueen kulttuuritapahtumia ammattimaisemmiksi. Kulttuuritapahtumista luotiin yhtenäinen kulttuurifestivaaliviikko, jonka markkinoimiseksi tuotettiin yhteinen vuosikello. Samalla edistettiin paikallisdemokratiaa, kun asukkaat pääsivät mukaan tapahtumien ja kulttuuritoiminnan suunnitteluun. Hankkeessa kehitettiin Suomelan leirintäalueen toimintaa ja vahvistettiin Paanukirkon kulttuurimatkailullista profiilia.